Różaniec – modlitwa, która ochroniła Europę

Bez niego nasza historia wyglądałyby całkiem inaczej. Bronił nas przed niejedną armią i ideologią. Pierwszym wielkim papieżem różańcowym był św. Pius V. W wydanej 17 września 1569 roku konstytucji apostolskiej Consueverunt Romani Pontifices zaleca on różaniec jako szczególnie skuteczną modlitwę błagalną w czasie zagrożeń i utrapień. Luter i Turcy Papież niewątpliwie miał na myśli ówczesne rozdarcie chrześcijaństwa po wystąpieniu Marcina Lutra oraz narastające wtedy…

Maryja – Pocieszycielka strapionych

Maryja, Twoja Matka niebieska, wychodzi ci na spotkanie, czyni swoimi twoje trudy i przedstawia cię Jezusowi. Jej łaska jest twoją łaską, ponieważ Ona jest twoją mamą. Jej niepokalana czystość okrywa ciebie jak płaszczem. Ona nie chce, by Jej dzieci czuły się skrępowane przed Nią. Jeśli ból, izolacja, ciemności duszy i ciała buntują cię przeciw Bogu…

Nieustanny Różaniec ruszył!

Rozpoczyna się różańcowa wieczność, bo jak nazwa wskazuje modlitwa nasza ma być nieustanna. Idea wieczności i nieustanności ma w sobie coś wielkiego i pociągającego. Jednak może ona również zawierać jakiś element, który wywołuje w nas obawy, coś co brzmi nam w głowie niemalże jak „póki śmierć nas nie rozłączy”, coś co sprawia, że stwierdzamy: to…