Osoba odpowiedzialna

Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

marian.kopko@gmail.com

Korespondencja

Monika Jabłońska
(polski, Français)

monikajab@wp.pl

Pion IT

Sławomir Sosialuk
(polski, English)

+48 796 15 37 98

slawomir.sosialuk@gmail.com